Svenska DanssporTförbundet

Klart att vi är medlemmar

För oss känns det som en självklarhet att vara med i Riksidrottsförbundets organisation för dans  Svenska Danssportförbundet. Genom att vara medlem i DSF som det förkortas till, får man många möjligheter till hjälp och andra förmåner såsom STIM och SAMI, som ingår i medlemsavgiften. Man kan även kontakta sitt distrikt när det gäller lokala frågor och få hjälp där.
Det finns många högkvalitativa utbildningar inom DSF och man har tillgång till alla utbildningar i Riksidrottsförbundets utbildningsorganisation SISU-Idrottsutbildarna.